zondag 13 oktober 2019

la ville 1


Een beetje raar, maar dit blok komt twee keer voor in de quilt. Je hebt de nacht- en de dagversie, maar er zit weinig verschil in. Dit is de dagversie.

A bit strange but this block appears two times in the quilt. We have a night and a day version. They are almost the same. This is the day version.

1 opmerking: