woensdag 30 november 2016

Greetje

Deze leuke en kleurige randenlap werd in 1963 gemaakt door Greetje. Een echt Hollands lapje !

This beautiful, colorful sampler was made by Greetje in 1963. A real Dutch sampler.

maandag 28 november 2016

Vakje per Week 2017

Eigenlijk waren Simone en ik van plan om te stoppen na 3 jaar Randje per Week... Maar in de loop van 2016 begon er toch weer iets te borrelen en besloten we om toch weer een jaar borduurplezier voor jullie te verzorgen!
Inspiratie vormde de "Mama" lap van Marlies Molman die regelmatig voorbij kwam op de Randje per Week Facebook groep. Marlies heeft zelf een lap samengesteld bestaande uit allemaal rechthoekige vakjes die gevuld zijn met diverse motiefjes etcetera. Dit bracht ons op het idee om wederom de verzameling schoollapjes van Annelies in te duiken en kleine motiefjes, patroontjes en "stopwerk" (doorrijgwerk) te verzamelen, die in een vakje passen.

We zijn uiteindelijk tot een totaal van 48 vakjes gekomen, vanwege de vele mogelijkheden die dit aantal biedt. 48 is namelijk deelbaar door 2, 3, 4, 6, 8, 12 etc. Hierdoor kun je op vele verschillende manieren een lap samenstellen!
Ieder vakje is 29 kruisjes breed en 49 kruisjes hoog. Wij hebben een geheel samen gesteld van 8 vakjes naast elkaar en 6 rijen vakjes onder elkaar. Het geheel wordt omlijst door een mooie rand en wordt dan 283 kruisjes breed en 339 kruisjes hoog.

Afmeting 283W x 339H kruisjes
28 count / 11 draads / 5,5 x/cm: 51 x 62 cm
32 count /12,6 draads / 6,3 x/cm: 45 x 54 cm
36 count / 14,2 draads / 7,1 x/cm : 40 x 48 cm
40 count /15,7 draads / 7,9 x/cm: 36 x 43 cm

Het patroon wordt in twee kleuren geborduurd, maar uiteraard kun je daar je eigen draai aan geven en het in iedere gewenste kleur of aantallen kleuren uitvoeren, die je maar wilt. Ook kun je de indeling van de vakjes naar eigen inzicht aanpassen of zelf vakjes toevoegen. Annelies gaat bijvoorbeeld 3 vakjes naast elkaar borduren op een linnenband van 20 cm breed.
Het patroon wordt in 48 delen gepubliceerd op http://randjeperweek.blogspot.nl. Iedere week kun je een deel downloaden, zodat je aan het eind van het jaar weer een prachtig borduurwerk hebt.
Het eerste deel wordt op zaterdag 14 januari 2017 gepubliceerd (hebben wij dit jaar ook eens Kerstvakantie!). Daarna verschijnt er iedere week een nieuw vakje op het blog.


Als je de merklap maakt zoals wij hem aanbieden heb je nodig:
Borduurstof naar keuze (bijvoorbeeld Zweigart Belfast Naturel 12,6 draads), afmeting: 70 x 100 cm. Dit is ruim, maar dan heb je ook nog ruimte over voor eigen inbreng.
Garen: 10 strengen van een hoofdkleur en 3 strengen van een tweede kleur DMC (bijvoorbeeld DMC 815 en 930).

Als je net als Annelies op borduurband gaat werken, heb je 2 meter band van 20 cm breed nodig.

Een naam was dit jaar niet moeilijk te verzinnen. We borduren heel 2017 aan een "Vakje per Week". De naam van het blog en de Facebookgroep blijft echter ongewijzigd "Randje per Week".

We wensen jullie ook in 2017 weer heel veel borduurplezier!

Heel veel borduurgroetjes,
Annelies en Simone.


Actually Simone and I would stop after 3 years of Randje per Week... But during 2016 something started itching again and we decided to do another year of Stitching pleasure!
We were inspired by the "Mama" sampler of Marlies Molman, which she showed a few times on the Randje Per Week Facebook group. Marlies assembled this piece with rectangles filled with all kind of motifs. This brought us to the idea to once again dive in Annelies' collection of School samplers and collect small motifs, patterns and darning patterns, that will fit into a rectangle.

At long last we came to a total of 48 boxes, because of the large amount of possibilities with this number. 48 can be divided into 2, 3, 4, 6, 8, 12 etc. This way you can assemble a Sampler in many ways!

Each rectangle is 29 crosses wide and 49 crosses high. We assembled a piece with 8 boxes next to each other and 6 rows. The whole piece is framed by a nice border and the total will be 283 crosses wide and 339 crosses high.

Size 283W x 339H crosses.
28 count: 51 x 62 cm
32 count: 45 x 54 cm
36 count: 40 x 48 cm
40 count: 36 x 43 cm

The design is stitched in two colors, but of course you can give it your own twist and stitch it in each color combination you would like. You can also change the way the boxes are arranged to your own likings or add extra boxes. Annelies for example will stitch 3 rectangles next to each other on a 20 cm wide linen banding.
The pattern will be published in 48 parts on http://randjeperweek.blogspot.nl. Each week you can download a part, so you'll have a complete piece at the end of 2017.
The first part will be published on Saturday 14 January 2017 (so we can celebrate the Holidays also, this year!). From there on each week a new rectangle will be published on the blog.

If you're going to make the Sampler the way we designed it you'll need:
Cross stitch fabric (for exampler Zweigart Belfast linen Natural 32 count), 70 x 100 cm. This is ample, but it gives you enough space to make your own twist.
Floss: 10 skeins of the main color and 3 skeins of a second color (for example DMC 815 and 930).

When you - like Annelies - are going to stitch on a banding, you'll need 2 meters of 20 cm wide.

It wasn't hard to think of a name this year. In 2017 we're stitching a "Vakje per Week". The name of the blog and Facebook group will remain "Randje per Week" though.

Enjoy stitching the 2017 project!

Creative greetings,

Annelies and Simone
"job done"

Ik weet het, er zijn andere methodes om een quilt te sandwichen, maar ik blijf dit gewoon de methode vinden die het mooiste resultaat geeft.
Gevolg is wel dat alles zeer deed op de zondagavond, maar de quilt heeft weer "een jasje".
Ik denk dat ik even een paar dagen rust neem voor ik met het quilten begin. De vloer is in ieder geval weer vrij en ik ben een blij mens !

I know there are other methods to sandwich a quilt, but I prefer this one. For me it gives the best result.
On Sunday night every piece of my body hurt, but the quilt has its "coat".
I take some days to rest my body before I start quilting.  The floor is clean again and I am a happy person !

donderdag 24 november 2016

van UFO naar WIP

Ik vond altijd dat ik geen UFO's ( unfinished object) had, maar door het vele borduren en andere bezigheden ligt er momenteel een stapel.
De huisjesquilt moet ik dubbelen en ik wilde gisteren toch even naar de bee.
Wat heb ik gezocht naar deze top waar alleen nog maar een rand om moet.
Na veel gepuzzel en hulp van Yvonne ben ik er uit. 
Hij is vast voor de Kerst klaar, maar ik zet er geen jaartal bij. 😅
Wel een heerlijk Bee werkje.

I always said I had no UFO's. At the moment I do a lot of cross stitch and other things and have more than one UFO, believe me.
I have to sandwich my quilt with the houses and needed something for the Bee.
I looked and looked for this one and finally found it. It only needs a border.
After looking at a lot of options and with help from Yvonne I now know what I want.
It will be ready for Cristmas, but I do not mention which year. 😅
It is a perfect piece to take with me to the bee.

woensdag 23 november 2016

W.D.

Deze lap is in 1849 gemaakt door Wilhelmina Dorrepaal. Naast deze lap bood de verkoper nog een andere lap aan van een andere Dorrepaal telg. 
Wilhelmina werd in 1842 geboren en zou dit, mogelijk met hulp op zeven jarige leeftijd hebben gemaakt.
Ik twijfel niet aan de maakster, maar mogelijk slaat de datum ergens anders op, of startte zij de lap op die datum.
In 1874 trouwde zij met Cornelis Baron de Vos van Steenwijk. Zij overleed in 1932.

This sampler was made by Wilhelmina Dorrepaal. I bought this sampler from someone who also had a sampler from another Dorrepaal member.
Wilhelmina was born in 1842 and made this sampler, maybe with some help, at the age of seven.
I do not doubt the fact that it was made by Wilhelmina, but it could well be that she started the sampler in 1849.
In 1874 she married Cornelis Baron de Vos van Steenwijk.  She died in 1932.

dinsdag 22 november 2016

vijfde huisje

Het vijfde huisje van Little House ABC Samplers is af.
Ben je er ook mee bezig en wil je nog niet weten hoe het volgende huisje eruit ziet, ga dan niet naar hun site. Ik deed dat net en zag het bij toeval.

The fifth house of Little House ABC Samplers is finished.
Are you also making these houses and do you not want to know what the next one will be, do not go to there site.
I just did and got a spoiler.

vrijdag 18 november 2016

Joyful World (30)

De decembermaand en dus de hele lap van Joyful World is af. 
De ontwerpster heeft laten weten dat er mogelijk met Kerst nog een rand komt, dus ik wacht nog even met afwerken.
I have finished December of Joyful World. 
The designer has let us known that their might be a border pattern with Christmas. I just wait till then.

donderdag 17 november 2016

top huisjesquilt af

Vandaag op de bee bij Quilt Studio het Gooi is het me gelukt de top van de huisjesquilt af te krijgen. Wat een heerlijk gevoel !

Today at the bee of Quilt Studio het Gooi I manage to finish the top of this quilt. What a lovely feeling.

dinsdag 15 november 2016

een pareltje

Dit is een lapje waar heel veel opstaat. Heerlijk ! Dat maakt het zoeken naar meer informatie makkelijker.
Ik denk dat het lapje gemaakt is door Hiltje Gerbens, dochter van Marten Gerbens en Ymkje Andringa.
Zij voltooide deze merklap op 19 januari 1885. 
Hiltje werd geboren op 25 maart 1876 in Dronrijp, trouwde in 1901 met Jetse Bosma en overleed in december 1972.
Waarom er na de eerste cijferreeks staat "op u verjaardag" en na de tweede cijferreeks "Lutske" kan ik alleen maar raden.
Lutske was de zus van Hiltje. Zij werd geboren op 7 mei 1882. Gaf Hiltje het aan Lutske cadeau ?
Wel een merklap om je vingers bij af te likken !

This is a sampler which provides us with a lot of information. I love it ! 
I think it was made by Hiltje Gerbens daughter of Marten Gerbens and Ymkje Andringa.
She finished this sampler Januari 19th. 1885.
Hiltje was born March 25th. 1876 in Dronrijp ( The Netherlands), married in 1901 Jetse Bosma and died in December 1972.
After the first figure serie you read " op u verjaardag" which means "on your birthday". 
After the second one you find "Lutske".
Lutske was Hiltje's sister. She was born May 7th. 1882. Did Hiltje give this sampler as a present to Lutske ?
For me this is a very special sampler.

maandag 14 november 2016

Joyful World (29)

Het laatste patroon van Joyful World is beschikbaar. Waarschijnlijk komt er met Kerst nog een laatste rand.
Wat jammer, want wat is het leuk hieraan te werken.

The last pattern of Joyful World is available on their site. It could well be that we get a final border on Christmas Day.
It is a pity, these patterns are so beautiful !!

zondag 13 november 2016

Ventoux

Je kunt je haast niet voorstellen hoe deze berg de omgeving domineert. Waar je ook rijdt overal duikt hij weer op.

This mountain is very dominant in the South of France. You can travel miles and it is still there.

vrijdag 11 november 2016

tussen hier en daar

Er zijn van die dagen dat je liever daar zit dan hier. Niet omdat "hier" niet leuk is, maar om de rust die het "daar" uitstraalt.

There are moments you would rather be there than here. Not because you don't like it here, but it is so quiet and peaceful over there.

woensdag 9 november 2016

uit de buurt

Het heeft iets speciaals als je schoollapjes uit de buurt kunt kopen.
Nu wil het geval dat ik niet Ă©Ă©n lapje uit Laren Nh., mijn geboorteplaats, heb en ook weinig schoollapjes uit het Gooi en omstreken.
Blij ben ik dan ook met dit schoollapje uit Muiden.

It is special when you can buy samplers made in your neighbourhood.
Well, I don't have any sampler made in the city where I was born, Laren Nh. and few from the places around Laren.
I was glad to be able to buy this one made in Muiden.

maandag 7 november 2016

Maria Zemering

Naar alle waarschijnlijkheid is dit lapje gemaakt door Maria Zemering, geboren 2 augustus 1923 in Woldendorp, getrouwd in 1947 met Eggo Kok en overleden op 61 jarige leeftijd op 1 augustus 1985 in Scheemda.
Een mooi, druk lapje en ik kijk nog steeds naar randjes !

I think this sampler was made by Maria Zemering, born August 2nd 1923 in Woldendorp The Netherlands, married in 1947 with Eggo Kok and died at the age of 61 on August 1rst 1985 in Scheemda, The Netherlands.
A beautiful sampler with a lot of items and I keep looking at bands !

zondag 6 november 2016

het schiet op

Hier ligt nog alles los, maar inmiddels zit de helft van de rand vast. 

On the picture you see loose parts, but at this moment half of the border is added to the quilt.

donderdag 3 november 2016

Cato

Wat een mooie combinatie van blauw en rood. Het lapje is gemaakt door Cato Blijlevens uit Geertruidenberg. Helaas heb ik geen jaartal.

A beautiful combination of blue and red. The sampler was made by Cato Blijlevens in Geertruidenberg. I do not have a date.

dinsdag 1 november 2016

lapje uit de Tweede Wereldoorlog

G. Wonnink maakte dit lapje gedurende de Tweede Wereldoorlog. Mogelijk zijn de kroontjes een teken van verzet. Op schoollapjes uit die tijd zie je dat vaker. 
Mogelijk is het lapje van Gerritjen Wonnink uit 1933. Dit vond ik op het internet, maar ik ben niet zeker.

G. Wonnink made this sampler during WW2. It could be that the crowns were ment as an act of resistance. You see that more often on samplers from that period.
The sampler could be made by Gerritjen Wonnink born in 1933. I found that information on the internet, but I am not sure.