woensdag 7 oktober 2015

rare blauwe letters

Van dit lapje is de maker onbekend. De blauwe letters zijn haast willekeurig uitgekozen en de L en F lijken niet geheel volgens patroon te zijn geborduurd. Had ieder lapje maar een bijgevoegd kaartje met gegevens, maar nu is het gissen.

We don't know who made this sampler. The blue letters seem almost randomly chosen and the L and F don't seem to be an exact copy of the pattern. I do wish every sampler had a card that told us the history. Now we can only guess.

dinsdag 6 oktober 2015

les maisons bleues

 Wat gaf het een inspiratie dat ik de huisjestop op een andere quilt had gespeld. Zo leuk dat het vanaf een afstand haast allemaal blauwe huisjes zijn en dat je steeds meer andere kleuren ziet als je dichterbij komt.

Pinning the top on another quilt and looking at it from a distance gave much inspiration. From afar they look mostly blue, but that changes when you come nearer.
 Zo kon ik aan het eind van onze vakantie weer een strook toevoegen.

At the end of our break I could add a row.

Alle huisjes zijn met een ander stofje gemaakt. Als de voorraad op is stop ik. 

All houses have been made with different fabrics. I stop when I have used all blues in my stash.

maandag 5 oktober 2015

genieten, maar veel te kort

 Ja, ook bij ons Franse huis was het te merken dat het herfst is. De vele eikenbomen zaten vol met eikels, de struik achter in de tuin zat vol met bessen en de zon stond wat lager.
Het was al altijd weer heerlijk, maar veel te kort. (hoe vaak horen jullie me dat zeggen ?)
 Also in our French home you can see the signs of autumn. The many oak trees have lots of acorns, the shrub has lots of berries and the sun stands low.
We again had a lovely time there, but much to short. (which I mention many times, I know)

zaterdag 3 oktober 2015

randjes 79 en 80

Patronen van de randjes zijn te vinden op het blog van Randje per Week.

Patterns of these bands can be found on the blog of Randje per Week.
Zowel randje 79 als randje 80 komen van het schoollapje dat T. B. maakte in 1938. Wat een vrolijk en kleurrijk lapje.

Both bands 79 and 80 can be found on the school sampler that T.B. made in 1938. What a bright and colorful sampler she made. 

maandag 28 september 2015

weer 2 erbij

Leuk dat er weer twee huisjes bij zijn. Ik stop er van alles in. Zo zitten er lapjes in die ik cadeau heb gehad, lapjes die ik in een quiltwinkel heb gekocht, maar ook lapjes die ik tegenkwam bij de kringloop. Dat maakt het voor mij een prima mix.

I can add two more houses. I use all sorts of fabrics. Some I got as a present, others I bought in a quiltshop. Some are from a second hand store. That way I get the combination I want.

zaterdag 26 september 2015

Randjes 77 en 78

Patronen van deze randjes zijn te vinden op het blog van Randje per Week.

Patterns of these bands can be found on the blog of Randje per Week.

Randje 77 is eigenlijk een driekleurig randje. Omdat ik de lap in twee kleuren maak heb ik het randje omgezet naar twee kleuren. Het randje is rond 1905 gemaakt door H. Yff. Ik heb van haar meerdere lapjes in bezit.

Band 77 was made in three colors in the original sampler. I made a pattern for two colors so it fits in a two color sampler.
The original sampler was made by H. Yff around the year 1905. I have several sampler from H. Yff in my collection.
Randje 78 is terug te vinden in het lapje dat E. van Doorn maakte in 1929. 

Band 78 can be found in the sampler that E.van Doorn made in 1929.

donderdag 24 september 2015

G.H.

Gerda Hofman werd in 1922 geboren en maakte dit lapje op negen-jarige leeftijd.
Ze zat op school 28, de Brinklaanschool in Apeldoorn.

Gerda Hofman was born in 1922. She made this sampler at the age of 9. 
Her school was situated in Apeldoorn in The Netherlands. De Brinklaanschool was school 28.