zaterdag 11 november 2017

Vakje per Week 2017, week 44


Patronen van Vakje per Week zijn te vinden op het blog van Randje per Week.

Patterns of Vakje per Week can be found on the blog of Randje per Week.


Het is moeilijk te zien, maar het vierde vakje van links heeft de V die je terugziet in vakje 44.

It is hard to see but the fourth square has the same V you see in box 44.


Geen opmerkingen: