zaterdag 19 maart 2016

RpW 2016, week 12

week 1 t/m 12

week 12
Alle patronen van Randje per Week 2016 zijn te vinden op het blog van Randje per Week. (klik)
Volgende week laat ik het lapje zien, waarvan dit alfabet afkomstig is.

All patterns of Randje per Week 2016 can be found on the blog of Randje per Week. (click).
Next week I will show the sampler from where this alphabet was taken.

Geen opmerkingen: