zaterdag 20 februari 2016

RpW 2016, week 8

week 1 t/m 8

week 8
Patronen van RpW 2016 zijn te vinden op het blog van Randje per Week. (klik)

Patterns of RpW 2016 can be found on the blog of Randje per Week. (click)

Het lapje waarop dit alfabet staat laat ik pas volgende week zien. 

Next week I show you the sampler on which you find the original alphabet. 

Geen opmerkingen: